PDA

צפה בגרסה המלאה : תרגיל.הנושא: מתמטיקה!איציק2
08-10-2009, 00:14
בתרגיל הכפל שלפניכם מושמטות כל הספרות

x______________________________________
נתון כי בתרגיל מופיעות הספרות 0 ו- 5 שלוש פעמים כל אחת, הספרות 1 ו- 2 פעמיים כל אחת,
וכל אחת מן הספרות 3 ו- 4 מופיעה פעם אחת בלבד.
כמו כן ידוע לנו כי הספרה 1 אינה מופיעה בשורה הראשונה, 2 אינה מופיעה בשורה השנייה, 3 אינה מופיעה בשלישית, ו- 4 אינה מופיעה ברביעית.

שחזרו את התרגיל!

-רון-
08-10-2009, 01:48
מה הכוונה..שורה שלישית- הפתרון למכפלת שורה שניה וראשונה
והשורה השלישית כפול השורה הרביעית?
כאילו יש 5 שורות?! :)

אריאל
08-10-2009, 15:29
אתה מתכוון לעמודה הראשונה השנייה וכול'??
איפה נכנסות השורות פה?