PDA

צפה בגרסה המלאה : חידה נחמדה..איציק2
08-10-2009, 00:17
לכבוד טו בשבט שתלה משפחת ישראלי 12 עצי פרי חדשים בגנה: שישה עצי רימון ושישה עצי זית. השתילים הובאו בארבע קופסאות שבכל אחת מהן שלושה שתילים. כל אחד מארבעת ילדי המשפחה: אורן, ברוש, גפן ודולב לקח אחת מהקופסאות כדי לשתול את השתילים שהיו בה.
התברר כי חלוקת מיני השתילים בכל אחת מהקופסאות הייתה שונה, וכדי להקל הדביק המוכר במשתלה תוויות המציינות את תכולת כל קופסה: זזז, זזר, זרר, ררר. אלא שחלה טעות בהדבקה, ואף תווית לא העידה על התכולה המדויקת של קופסתה.

ראשון השותלים, אורן, הוציא שני שתילי זיתים מקופסתו, התבונן בתווית המודבקת עליה, ואמר בשמחה: "מבלי להציץ אני יודע מהו השתיל השלישי הנמצא בקופסתי".

ברוש בתורו, הוציא מקופסתו שתיל זית ושתיל רימון, התבונן בתווית המצוינת על הקופסה, ואמר: "מבלי לבדוק אני יודע מהו השתיל השלישי שברשותי".

גפן הוציאה שני שתילי רימון, התבוננה בתווית המודבקת על קופסתה, ואמרה במבוכה: "אין לי מושג מהו השתיל השלישי שלי!"

חייך דולב ואמר: "עכשיו איני צריך להעיף כלל מבט בקופסתי. ברור לי מהם שלושת השתילים הנמצאים בתוכה".

איזו תווית הייתה מודבקת על כל אחת מהקופסאות, ומה היא הכילה באמת?

kaner91
08-10-2009, 16:35
תוויות: אורן יכול לקבל: זזז\זזר
ברוש יכול לקבל: זזר\זרר
גפן יכולה לקבל: זזז\זזר
על פי נתונים אלו התוויות של דולב חייבת להיות: ררר

מקרה א':
לאורן יש: זית,זית,רימון
לברוש יש: זית, רימון,רימון
לגפן יש: רימון,רימון,?

במקרה א' לדולב חייב להיות זזז
שהרי לאף אחד אין אפשרות כזו...

מקרה ב':לאורן יש: זית,זית,זית
לברוש יש: זית,זית,רימון
לגפן יש: רימון,רימון,?

מיקרה ב' לדולב חייב להיות ררז
שהרי אי אפשר שיהיה לו ררר מאחר ויש לו
תוויות כזו על הקופסה...

לא ראיתי דרך לסכם את זה במקרה אחד חד משמעי... שהרי זה תלוי באיזה תוויות כל אחד קיבל.. ומאחר ויש שתי אפשריות כל אחד אזי יש שני מקרים..