אודה לעזרה, השאלה היא בספר Java חלק א של מבט לחלונות עמ' 80 שאלה 33