מציג תוצאות 1 עד 2 מתוך 2

אשכול: שאלה שאלתית VB

 1. #1
  משתמש רשום

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל שאלה שאלתית VB

  צהריים טובים לכולם..

  יש לי שאלה ב vb 6 / vb express.

  יש לי מחשבון שבנוי ב vb 6 ואני מנסה לכתוב אותו ב vb express 2005/2008 ללא הצלחה פשוט אני לא מוצא את כל ההתאמות בין המילים של vb6 ל express.

  צרפתי את הקובץ מ vb6 ואשמח אם תסתכלו עליו לומר לי אם אפשרי שיעבוד גם ב express.
  במידה וכן אשמח אם תאמרו לי / תצרפו קובץ עם הכוונה/קוד.

  בהערכה רבה ורוב תודות לעוזרים.. =)
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: zip 1686750.zip‏ (3.6 ק"ב , 21 צפיות) MSSCCPRJ.SCC [SCC] SCC=This is a source code control file [CALC.VBP] SCC_Project_Name=this project is not under source code control SCC_Aux_Path= CALC.FRX CALC.ICO CALC.VBP Type=Exe Form=CALC.FRM IconForm="Calculator" Startup="Calculator" HelpFile="" Title="CALC" ExeName32="Calc.exe" Command32="" Name="Calc" HelpContextID="0" CompatibleMode="0" MajorVer=1 MinorVer=0 RevisionVer=0 AutoIncrementVer=0 ServerSupportFiles=0 VersionCompanyName=" " CompilationType=-1 OptimizationType=0 FavorPentiumPro(tm)=0 CodeViewDebugInfo=0 NoAliasing=0 BoundsCheck=0 OverflowCheck=0 FlPointCheck=0 FDIVCheck=0 UnroundedFP=0 StartMode=0 Unattended=0 Retained=0 ThreadPerObject=0 MaxNumberOfThreads=1 [MS Transaction Server] AutoRefresh=1 CALC.vbw Calculator = 44, 44, 786, 581, C, 22, 22, 661, 427, C MSCREATE.DIR CALC.FRM VERSION 5.00 Begin VB.Form Calculator BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "Calculator" ClientHeight = 2970 ClientLeft = 2580 ClientTop = 1485 ClientWidth = 3270 ClipControls = 0 'False BeginProperty Font Name = "System" Size = 9.75 Charset = 0 Weight = 700 Underline = 0 'False Italic = 0 'False Strikethrough = 0 'False EndProperty Icon = "CALC.frx":0000 LinkMode = 1 'Source LinkTopic = "Form1" MaxButton = 0 'False PaletteMode = 1 'UseZOrder ScaleHeight = 2970 ScaleWidth = 3270 WhatsThisHelp = -1 'True Begin VB.CommandButton Number Caption = "7" Height = 480 Index = 7 Left = 120 TabIndex = 7 Top = 600 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "8" Height = 480 Index = 8 Left = 720 TabIndex = 8 Top = 600 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "9" Height = 480 Index = 9 Left = 1320 TabIndex = 9 Top = 600 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Cancel Caption = "C" Height = 480 Left = 2040 TabIndex = 10 Top = 600 Width = 480 End Begin VB.CommandButton CancelEntry Caption = "CE" Height = 480 Left = 2640 TabIndex = 11 Top = 600 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "4" Height = 480 Index = 4 Left = 120 TabIndex = 4 Top = 1200 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "5" Height = 480 Index = 5 Left = 720 TabIndex = 5 Top = 1200 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "6" Height = 480 Index = 6 Left = 1320 TabIndex = 6 Top = 1200 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Operator Caption = "+" Height = 480 Index = 1 Left = 2040 TabIndex = 12 Top = 1200 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Operator Caption = "-" Height = 480 Index = 3 Left = 2640 TabIndex = 13 Top = 1200 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "1" Height = 480 Index = 1 Left = 120 TabIndex = 1 Top = 1800 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "2" Height = 480 Index = 2 Left = 720 TabIndex = 2 Top = 1800 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "3" Height = 480 Index = 3 Left = 1320 TabIndex = 3 Top = 1800 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Operator Caption = "X" Height = 480 Index = 2 Left = 2040 TabIndex = 14 Top = 1800 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Operator Caption = "/" Height = 480 Index = 0 Left = 2640 TabIndex = 15 Top = 1800 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Number Caption = "0" Height = 480 Index = 0 Left = 120 TabIndex = 0 Top = 2400 Width = 1080 End Begin VB.CommandButton Decimal Caption = "." Height = 480 Left = 1320 TabIndex = 18 Top = 2400 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Operator Caption = "=" Height = 480 Index = 4 Left = 2040 TabIndex = 16 Top = 2400 Width = 480 End Begin VB.CommandButton Percent Caption = "%" Height = 480 Left = 2640 TabIndex = 17 Top = 2400 Width = 480 End Begin VB.Label Readout Alignment = 1 'Right Justify BackColor = &H0000FFFF& BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "0." BeginProperty Font Name = "MS Sans Serif" Size = 12 Charset = 0 Weight = 700 Underline = 0 'False Italic = 0 'False Strikethrough = 0 'False EndProperty ForeColor = &H00000000& Height = 375 Left = 120 TabIndex = 19 Top = 105 Width = 3000 End End Attribute VB_Name = "Calculator" Attribute VB_GlobalNameSpace = False Attribute VB_Creatable = False Attribute VB_PredeclaredId = True Attribute VB_Exposed = False ' ------------------------------------------------------------------------ ' Copyright (C) 1994 Microsoft Corporation ' ' You have a royalty-free right to use, modify, reproduce and distribute ' the Sample Application Files (and/or any modified version) in any way ' you find useful, provided that you agree that Microsoft has no warranty, ' obligations or liability for any Sample Application Files. ' ------------------------------------------------------------------------ Option Explicit Dim Op1, Op2 ' Previously input operand. Dim DecimalFlag As Integer ' Decimal point present yet? Dim NumOps As Integer ' Number of operands. Dim LastInput ' Indicate type of last keypress event. Dim OpFlag ' Indicate pending operation. Dim TempReadout ' Click event procedure for C (cancel) key. ' Reset the display and initializes variables. Private Sub Cancel_Click() Readout = Format(0, "0.") Op1 = 0 Op2 = 0 Form_Load End Sub ' Click event procedure for CE (cancel entry) key. Private Sub CancelEntry_Click() Readout = Format(0, "0.") DecimalFlag = False LastInput = "CE" End Sub ' Click event procedure for decimal point (.) key. ' If last keypress was an operator, initialize ' readout to "0." Otherwise, append a decimal ' point to the display. Private Sub Decimal_Click() If LastInput = "NEG" Then Readout = Format(0, "-0.") ElseIf LastInput <> "NUMS" Then Readout = Format(0, "0.") End If DecimalFlag = True LastInput = "NUMS" End Sub ' Initialization routine for the form. ' Set all variables to initial values. Private Sub Form_Load() DecimalFlag = False NumOps = 0 LastInput = "NONE" OpFlag = " " Readout = Format(0, "0.") 'Decimal.Caption = Format(0, ".") End Sub ' Click event procedure for number keys (0-9). ' Append new number to the number in the display. Private Sub Number_Click(Index As Integer) If LastInput <> "NUMS" Then Readout = Format(0, ".") DecimalFlag = False End If If DecimalFlag Then Readout = Readout + Number(Index).Caption Else Readout = Left(Readout, InStr(Readout, Format(0, ".")) - 1) + Number(Index).Caption + Format(0, ".") End If If LastInput = "NEG" Then Readout = "-" & Readout LastInput = "NUMS" End Sub ' Click event procedure for operator keys (+, -, x, /, =). ' If the immediately preceeding keypress was part of a ' number, increments NumOps. If one operand is present, ' set Op1. If two are present, set Op1 equal to the ' result of the operation on Op1 and the current ' input string, and display the result. Private Sub Operator_Click(Index As Integer) TempReadout = Readout If LastInput = "NUMS" Then NumOps = NumOps + 1 End If Select Case NumOps Case 0 If Operator(Index).Caption = "-" And LastInput <> "NEG" Then Readout = "-" & Readout LastInput = "NEG" End If Case 1 Op1 = Readout If Operator(Index).Caption = "-" And LastInput <> "NUMS" And OpFlag <> "=" Then Readout = "-" LastInput = "NEG" End If Case 2 Op2 = TempReadout Select Case OpFlag Case "+" Op1 = CDbl(Op1) + CDbl(Op2) Case "-" Op1 = CDbl(Op1) - CDbl(Op2) Case "X" Op1 = CDbl(Op1) * CDbl(Op2) Case "/" If Op2 = 0 Then MsgBox "Can't divide by zero", 48, "Calculator" Else Op1 = CDbl(Op1) / CDbl(Op2) End If Case "=" Op1 = CDbl(Op2) Case "%" Op1 = CDbl(Op1) * CDbl(Op2) End Select Readout = Op1 NumOps = 1 End Select If LastInput <> "NEG" Then LastInput = "OPS" OpFlag = Operator(Index).Caption End If End Sub ' Click event procedure for percent key (%). ' Compute and display a percentage of the first operand. Private Sub Percent_Click() Readout = Readout / 100 LastInput = "Ops" OpFlag = "%" NumOps = NumOps + 1 DecimalFlag = True End Sub

 2. #2
  הסמל האישי שלאריאל מנהל כללי חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  לא עוזרים פה עם vb2005 ..
  גם לא נראה לי שיש פה אנשים שמבינים בזה. [לפחות אני לא ]

  בכל מקרה כתוב במפורש VB6 ..

  וממה שאני זוכר לוקחים את הקובץ של VB6 ופותחים אותו עם VB2005 והוא עושה מין CONVERT כזה..
  אבל לפעמים יש באגים כלומר הCONVERT הוא לא מושלם ..

  תחפש בגוגל מה שאתה לא יודע או ב www.dr-vb.co.il ..

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

אשכולות דומים

 1. מסד נתונים ו - VB
  ע"י sivan1233210 בפורום : VB - Visual Basic 6
  תגובות: 1
  הודעה אחרונה: 26-01-2009, 07:05
 2. Vb express edition
  ע"י eitan בפורום : VB - Visual Basic 6
  תגובות: 5
  הודעה אחרונה: 21-01-2009, 15:52
 3. פעולות ב - VB
  ע"י sivan1233210 בפורום : VB - Visual Basic 6
  תגובות: 4
  הודעה אחרונה: 15-11-2008, 21:02
 4. עזרה ב - VB
  ע"י sivan1233210 בפורום : VB - Visual Basic 6
  תגובות: 14
  הודעה אחרונה: 14-11-2008, 15:05
 5. עזרה - VB
  ע"י sivan1233210 בפורום : VB - Visual Basic 6
  תגובות: 6
  הודעה אחרונה: 13-11-2008, 21:57

ביקרו באשכול זה : 0

There are no members to list at the moment.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו