איך ב ב VB אפשר למצוא את ההפרש בין שני תאריכים .
2. איך אפשר ב VB לזמן שדות שנמצאים בטפסים אחרים לצורך חישוב כלשהו .