השתמשתי בקוד הזה:
קוד:
SetParent lonHandle, Form1.hwnd