שלום לכולם

להלן בעייה שנתנה מבחינת כניסה להווארד.ששלחו אלי במסגרת מנוי.
רציתי לשתף אותה בפורום

היא לא קשה אבל דרוש לפתור אותה מהר

להלן נוסח הבעייה המקורי:

A man bought a watch, a chain and a locket for 216$.
The watch and locket together cost three times as much as the chain.
The chain and locket together cost half as much as the watch.
What was the price of each?

בתרגום לעברית
אדם קנה שעון, שרשרת ותליון ב-216 דולר
השעון והתליון עולים ביחד פי שלושה מהשרשרת
מחיר השרשרת והתליון הוא מחצית ממחיר השעון.
מה היה מחיר כל אחד מהמוצרים?


אשמח לקרוא הצעות לפתרון