לוח בחינות מועד חורף תשע"ד (2014)
שימו לב לשינויים בלוח הבחינות למועד חורף תשע"ד (2014).

הלוח כולל שעות בחינה :

לוח בחינות מועד חורף תשע"ד (2014) - לתלמידים ובוגרי תיכון

לוח בחינות מועד חורף תשע"ד (2014)
- לנבחנים אקסטרנים