שלום לכולם,

להלן שאלה הנחשבת לקשה שראיתי בנושא התכנסות טורים

צ"ל שהטור הבא:
$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\frac{4}{5 !}+....+\frac{n}{(n+1)!}+....$

א. מתכנס

ב. למצוא את סכומו - לאיזה מספר הוא מתכנס